Haugesund, 2 May 2024

Østensjø Wind AS, a wholly owned subsidiary of Østensjø, has on 1 May 2024 agreed to sell 21,300,000 shares in Edda Wind ASA at a price of NOK 24.50 per share. Following the transaction, Østensjø does not hold any shares or rights to shares in Edda Wind ASA.  

Edda Wind was founded by Østensjø and has become the world market leader in providing Service Operation Vessels and Commissioning Service Operation Vessels to the offshore wind industry. On this journey, Edda Wind has raised capital from other investors, reducing Østensjø’s ownership to 19 percent prior to the divestment.  

“Edda Wind has been a major part of our business since 2015 and is an important part of our history and identity. Edda Wind was shaped in an Østensjø mold, and we are proud of the journey they have embarked on and what the company has accomplished. It is therefore with mixed feelings we have decided to sell our shares”, says Håvard Framnes, CEO of Johannes Østensjø dy AS.

Østensjø Rederi AS has managed Edda Wind’s fleet of vessels since the ordering of the first two purpose-built Service Operation Vessels in 2015. As a natural progression of growth and expansion for the company, Edda Wind will take over the full management of its growing fleet from 1 January 2025.

“As Edda Wind continues to grow and expand, it is not only a strategic decision but also a natural next step for Østensjø to divest its ownership stake in the company. Nevertheless, we strongly believe in Edda Wind’s further successful development in a growing market”, Framnes says.

Østensjø would like to express its sincere gratitude to the employees, partners, and other stakeholders who have contributed to the success of Edda Wind over the years. As Edda Wind embarks on this new chapter, Østensjø remains committed to ensuring a seamless transition in order to support Edda Wind’s continued growth and success.

________________________________________________________________________

For further information, contact:
Håvard Framnes, CEO Johannes Østensjø dy AS
Tel.: +47 99 38 64 30
Katrine Hustvedt, Finance and Communications Coordinator Østensjø Rederi AS
Tel.: +47 92 61 45 18

________________________________________________________________________

About Østensjø
Østensjø (Johannes Østensjø dy AS) is a family-owned company. It is a leading provider of integrated offshore services through Østensjø Rederi, a ship manager and owner of vessels within offshore and towage services. The group also provides offshore accommodation services under the Edda Accommodation brand.

Through joint ventures, the group also provides offshore remote services in Remota, unmanned surface vessels in USV, crewing services to shipping companies in Mercator Crewing and zero-emission technology based on LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers) in Hydrogenious LOHC Maritime.

Østensjø is headquartered in Haugesund, Norway.

________________________________________________________________________

Østensjø selger sin eierandel i Edda Wind

Haugesund, 2 May 2024

Østensjø Wind AS, et heleid datterselskap av Østensjø, har inngått avtale om å selge 21.300.000 aksjer i Edda Wind ASA for 24,50 kroner per aksje. Etter transaksjonen eier Østensjø ingen aksjer eller rettigheter til aksjer i Edda Wind ASA.

Edda Wind ble grunnlagt av Østensjø og har blitt verdensledende innen markedet for servicefartøy, såkalte Service Operation Vessels (SOVer) og Commissioning Service Operation Vessels (CSOVer), til havvindindustrien. På denne reisen har Edda Wind hentet kapital fra andre investorer, hvilket har redusert Østensjøs eierandel til 19 prosent i forkant av salget. 

– Edda Wind har vært en stor del av vår virksomhet siden 2015 og er en viktig del av vår historie og identitet. Edda Wind ble formet av Østensjø, og vi er stolte av reisen de har påbegynt og hva selskapet har fått til. Det er derfor med blandede følelser vi har besluttet å selge aksjene våre, sier Håvard Framnes, administrerende direktør i Johannes Østensjø dy AS.

Østensjø Rederi AS har bygget og driftet Edda Winds flåte av fartøy siden bestillingen av de to første spesialbygde SOVene i 2015. Som en naturlig del av selskapets vekst og ekspansjon, vil Edda Wind overta full drift av sin voksende flåte fra 1. januar 2025.

– Etter hvert som  Edda Wind fortsetter å vokse og ekspandere, er det ikke bare en strategisk beslutning, men også et naturlig neste steg for Østensjø å selge sin eierandel i selskapet. Vi har imidlertid stor tro på Edda Winds videre utvikling i et voksende marked, sier Framnes.

Østensjø ønsker å uttrykke sin oppriktige takknemlighet til ansatte, partnere og andre interessenter som har bidratt til Edda Winds suksess. Når Edda Wind nå tar fatt på dette nye kapittelet, er Østensjø opptatt av å sikre en sømløs overgang for å støtte Edda Winds videre vekst og suksess.

________________________________________________________________________

For ytterligere informasjon, kontakt:
Håvard Framnes, administrerende direktør i Johannes Østensjø dy AS
Tlf.: +47 99 38 64 30
Katrine Hustvedt, finans- og kommunikasjonskoordinator i Østensjø Rederi AS
Tlf.: +47 92 61 45 18

________________________________________________________________________

Om Østensjø

Østensjø (Johannes Østensjø dy AS) er et familieeid selskap. Selskapet er en ledende leverandør av integrerte offshoretjenester gjennom Østensjø Rederi, som opererer, drifter og eier skip innen offshore- og taubåttjenester. I tillegg tilbyr konsernet offshore accommodation-tjenester i Edda Accommodation.

Gjennom fellesforetak tilbyr gruppen også autonome- og fjernstyringstjenester i Remota, ubemannede overflatefartøy i USV, bemanningstjenester til rederier i Mercator Crewing og nullutslippsteknologi basert på LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers) i Hydrogenious LOHC Maritime.

Østensjø har hovedkontor i Haugesund.